Rozvoj a inovace ICT vzdělávání

Menu
Úvodní stránka
Program:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Výzva:Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1
Název projektu:Rozvoj a inovace ICT vzdělávání ve svazkové škole obcí údolí Desné
Registrační číslo:CZ.1.07/1.1.04/02.0052
Doba realizace:1. 2. 2010 - 31. 10. 2011
Celkové náklady:4 895 072,00 Kč